Základní informace

(Aktualizace 15. 12. 2018)

Následující informace si pro svou potřebu tisknout nemusíte, dostanete je spolu s klíčem od chalupy.

Příspěvek za pobyt

Příspěvek za pobyt (os/noc) je 100 Kč (sponzorský 150 Kč).

Pro akce salesiánů, SHM, skautů a jiných neziskovek je příspěvek 70 Kč (os/noc). Pro sociálně slabší je možná individuální sleva.

Minimální příspěvek při nízké obsazenosti chalupy je 700 Kč za den.

Příspěvek slouží k úhradě veškeré režie (kromě spotřebované elektřiny, což jsou 4 Kč/kWh), k postupnému dokončení stavebních prací a k údržbě chalupy.

Pobyt zdarma mají:  1. Salesiáni (SDB).   2. Děti do 3 let.   3. Vedoucí, kteří by si nocleh hradili z vlastní kapsy a činnost s ­mládeží dělají ve svém volném čase.  4. Lidé s postižením.

Kontakt na správce:

F. Jakubec, Bryksova 955, 198 00 Praha 9, mobil: 732 555 858 (církevní síť T-mob.),

e-mail: jakoubci@volny.cz do zaměstnání: jakubec@ivysehrad.cz

Klíč je možné vyzvednout těmito způsoby:

POZOR! Od 29. 5. 2018 změna adresy pracoviště v bodě jedna!

1.  V pracovních dnech mezi 8. a 15. hodinou (po ověření e-mailem nebo telefonem) na pracovišti správce – firma Albatros Media, Na Pankráci 1618/30, Praha 4 (na recepci v přízemí se nic nehlásí, výtahem vyjedete do 4. patra, zazvoníte na Albatros Media, na recepci nahlásíte návštěvu Fr. Jakubce z Vyšehradu a já přijdu za vámi).

2.  Nebo večer v bydlišti v Bryksově ulici na Černém Mostě.

3.  Nebo u Pešatů v Loužnici 91, PSČ: 468 23 (nad Železným Brodem), e-mail: pepa.pesata@seznam.cz, mobil: 728874194.

4.  Nebo zašleme poštou.

 

Další informace:

Domácí mazlíčky nechte doma! Přibývá dětí s alergiemi na zvířata a chalupa slouží především dětem a mládeži.

V chalupě nekuřte! Děkujeme.

Zástupce rekreantů (dále uživatel) si u správce včas vyzvedne klíč (nejlépe minimálně týden předem – klíčů máme více), který po pobytu na chalupě co nejdříve vrátí.

Uživatel zodpovídá během pobytu za bezpečnost rekreantů.

Závady zjištěné při příjezdu oznámí správci při vracení klíče.

Uživatel zodpovídá za škody způsobené během pobytu. Tyto buď opraví, nebo ohlásí správci a uhradí.

 

UPOZORNĚNÍ!!!

Protože má chalupa sloužit i příštím generacím, neumožníme další návštěvu Josífkova skupině, po které zjistíme ­závažná porušení provozního řádu či ničení zařízení. Na začátku pobytu doporučujeme vedoucímu zkontrolovat chalupu a okolí, a eventuelní závady zapsat (např. rozbité okno, neuklizené odpadky, voda v lednici, ­plesnivé potraviny, nepořádek…). Při vrácení klíče na tyto závady upozorní správce.

Chráníte tak sami sebe!