Základní informace

Pořádek musí být. Zejména ve věcech užívaných mnoha lidmi. Z toho důvodu si prosím přečtěte závazné Řády domovní a provozní. Nechtěli bychom totiž míti v chalupě samý neřád.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

PROVOZNÍ ŘÁD

Přejeme Vám pěkný pobyt.

Vysoké nad Jizerou